Nieuwsbrief

Jaarlijkse infobrief ‘Huisartsenpraktijk Het Veld’ 2023  

Vaccinatie COVID en griep

Algemeen:
We voorzien dit jaar weer naar goede gewoonte enkele vaccinatiemomenten. Ditmaal bieden wij naast vaccinatie tegen griep ook een COVID-vaccin aan.

Het COVID-vaccin wordt door onze praktijk voorzien en zal hier klaarliggen.

Het griepvaccin dien je zelf mee te nemen. Je kan dit zonder voorschrift ophalen bij jouw apotheek.

Voor wie?

Iedereen is welkom voor zowel het griepvaccin als voor het COVID-vaccin.

Zeker voor risicopatiënten raden wij beide vaccins sterk aan:

  • 65-plussers;
  • zwangere vrouwen ;
  • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
  • mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
  • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
  • iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden;
  • iedereen werkzaam in de gezondheidssector.

Wanneer?

Onze praktijk organiseert dit jaar 2 vaccinatiedagen in de Veldstraat 22 te Duffel:

  • Zaterdag 7 oktober 09:00 tem 15:00u
  • Zaterdag 4 november 09:00 tem 15:00u

Je hoeft géén afspraak te maken voor je vaccin (vrije inloop).

COVID-vaccinatie wordt best gepland begin oktober, griepvaccinatie best pas in november.

Het is echter ook mogelijk om op eenzelfde moment beide vaccins tegelijkertijd te laten toedienen. 

Praktisch:
We adviseren gemakkelijke kledij te dragen zodat aan- en uitkleden vlot verloopt.

Houd zeker ook je identiteitskaart bij de hand.

Meer informatie over vaccinatie kan je vinden op www.laatjevaccineren.be

Artsen nieuws:

Dr. Celien Van Brandt zal eind september onze praktijk verlaten en start in november als zelfstandig arts in Lint. Ze zal de fakkel doorgeven aan Dr. Bjarne Löfgren, die gedurende 12 maanden in onze praktijk zal werken en ervaring zal opdoen als huisarts in opleiding.

De vaste artsen zijn blij dat ze steeds door de jonge collega’s uitgedaagd worden om hun werk in vraag te stellen, en steeds de beste zorg te bieden voor onze patiënten.

Agenda en nieuwe locatie:

Dit voorjaar zijn we gestart met het nieuwe agendasysteem MYA. Ondanks de aanpassingen zijn we blij met deze verandering. Het stelt ons ook in staat om duidelijker de afspraken in de Hoevelaan te duiden.

Sinds de paasvakantie dit jaar werken de vaste artsen telkens een voormiddag in de praktijk in de Hoevelaan 48. Dit loopt vlot, en op deze manier kunnen we meer patiënten helpen.

Gelieve bij het maken van de afspraak of bij de bevestiging zeker goed de locatie na te kijken!

Afspraken kan je maken via onze website : www.doktershetveld.be

Preventiebilan: een must voor alle 50 plussers!

Wij verwachten dat alle patiënten vanaf de leeftijd van 50 jaar minstens 1x per jaar een afspraak maken bij de verpleegkundige voor een nuchtere bloedname. Twee à drie dagen later maakt u dan een afspraak bij een van de artsen ter bespreking van het resultaat. De arts zal van deze consultatie gebruik maken om uw algemene gezondheid te evalueren en te kijken welke preventieve maatregelen voor u van toepassing zijn. We denken hierbij aan :

Borstkankerscreening

Baarmoederhalskankerscreening

Prostaatkankerscreening

Dikdarmkankerscreening

Vaccinaties (tetanus, griep, pneumokokken)

Bloeddrukmeting

Indien van toepassing kunnen dan ook voorschriften voor een volgende periode (maximaal 1 jaar) voorzien worden.  Het is niet de bedoeling om tijdens deze consultatie andere medische problemen aan te kaarten gezien het tijdsgebrek.

Bevolkingsscreening:

Vroeger kregen wij als huisarts het resultaat van de bevolkingsscreening van onze patiënten per post aan. Hierdoor konden we afwijkende resultaten snel oppikken, en onze patiënten contacteren voor verdere onderzoeken.

Tegenwoordig echter wordt er geen papieren resultaat meer opgestuurd naar ons, en ontvangen wij enkel digitaal uw resultaat. Helaas gaan deze digitale verslagen verloren in de honderden overige berichten die wij dagelijks binnen krijgen.

Indien u dus bericht krijgt van een afwijkend resultaat bij een bevolkings-/ screeningsonderzoek (dikdarmkanker of borstkanker), gelieve dan zeker zelf contact met ons op te nemen voor verder advies en oppuntstelling.

Slotwoord:

We danken jullie allen voor het gestelde vertrouwen, en stellen alles in het werk om dit vertrouwen te blijven verdienen!

Wim, Koen, Lens, Lianne, Bjarne, Elke , Ilse en Kyungi