Nieuwsbrief

Jaarlijkse infobrief ‘Huisartsenpraktijk Het Veld’

Deze brief wordt gestuurd naar alle patiënten / gezinnen die in 2018, 2019 of 2020 een globaal medisch dossier hebben afgesloten in de praktijk. Indien u ondertussen van huisarts veranderd bent, excuseren wij ons voor dit schrijven. 

1. Corona:

Zoals alles vandaag beheerst wordt door coronarichtlijnen willen ook wij enkele punten verduidelijken. Indien u symptomen heeft die mogelijks zouden kunnen wijzen op corona , vragen we u telefonisch contact op te nemen om te zien waar en hoe we u het beste kunnen helpen. Als huisartsen moeten wij ons organiseren zodat de ‘zieken’ maximaal gescheiden worden van de ‘niet zieken’.

De praktijk moet beschouwd worden als een risicoplaats om besmetting op te lopen. Daarom gelden de volgende strikte maatregelen:

 • Mondmasker is verplicht
 • Handontsmetting bij betreden en verlaten van de praktijk
 • Maximaal 4 wachtenden in de wachtkamer
 • Indien u geen mondmasker heeft wacht u buiten en belt u naar de praktijk.  We zullen u een mondmasker komen geven.

2. Praktijkorganisatie:

De praktijk blijft sterk groeien ondanks de relatieve patiëntenstop en onze organisatie wordt ook complexer. Hieronder krijgt u nog eens een overzicht van de artsen en de verpleegkundigen alsook de momenten waarop ze telefonisch bereikbaar zijn. U vindt dit ook terug op onze website www.doktershetveld.be

Vaste Artsen:

Dr. Wim Reyntjens                       dinsdag en donderdag voormiddag

Dr. Koen Venus                             dinsdag en vrijdag voormiddag

Dr. Lens Dommicent                    maandag en donderdag voormiddag

Dr. Lianne De Mey                       maandag, woensdag en vrijdagvoormiddag

Huisarts in opleiding:

Vanaf Oktober 2020 zal onze nieuwe huisarts in opleiding, Eline Joernée, starten.

Verpleegkundigen:

Elke Van Leemputte       elke voormiddag

Kristel Van Slagmolen   elke voormiddag

Vanaf het najaar 2020 verwachten we een nieuwe derde verpleegkundige, namelijk Ilse Weyn.

We wensen te benadrukken dat alle dossiers gemeenschappelijk beheerd worden. Indien de arts waar u gewoonlijk bij komt niet aanwezig is of geen consultatiemogelijkheden meer vrij heeft zullen de collega’s u op een kwaliteitsvolle manier verder te helpen.

We willen nogmaals vragen om telefonische contact name met de praktijk maximaal in de voormiddag te doen. In de namiddag hebben we geen ondersteuning van de verpleegkundigen, waardoor de telefoons als zeer belastend ervaren worden door de artsen. Om kwaliteitsvolle zorg mogelijk te maken moeten we de namiddagtelefoons vrij houden voor urgenties.

3. Griepvaccinatie:

Dit jaar zullen we onze griepvaccinatiecampagne nog efficiënter proberen te organiseren.

We zullen vanaf 1 oktober 6 vaccinatiemomenten organiseren waarop je zonder afspraak kan langskomen om je te laten vaccineren.

 • Vrijdag 16 oktober         09:00 tot 11:00
 • Vrijdag 23 oktober         09:00 tot 11:00
 • Vrijdag 30 oktober         17:00 tot 19:00
 • Vrijdag 6 november       09:00 tot 11:00
 • Vrijdag 13 november    09:00 tot 11:00
 • Vrijdag 20 november    17:00 tot 19:00
 • Vrijdag 4 december 09:00 tot 11:00
 • Vrijdag 11 december 17:00 tot 19:00

We sturen naar alle 50 plussers een griepvaccin voorschrift per post. Indien je jonger bent dan 50 en denkt in aanmerking te komen voor het griepvaccin mag je bellen in de voormiddag om een voorschrift klaar te laten leggen .

Het griepvaccin is sterk aanbevolen voor:

 • 65-plussers;
 • zwangere vrouwen vanaf het tweede trimester van hun zwangerschap;
 • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
 • mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
 • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
 • iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden;
 • iedereen werkzaam in de gezondheidssector.

Gezien het coronavirus wordt de griepvaccinatie sowieso aanbevolen aan alle 50 plussers, onafhankelijk van bijkomende risicofactoren.

Meer info op : https://www.laatjevaccineren.be

4. Slotbeschouwing:

Als grote groepspraktijk hebben wij iedere dag opnieuw hetzelfde streven: zo goed mogelijk zorg dragen voor al onze patiënten. Om dit mogelijk te maken hebben we ons in de loop van de jaren meer en meer moeten organiseren en structureren.

Het resultaat mag er zeker zijn: een degelijke praktijk die garant staat voor kwalitatieve zorg.

We beseffen dat dit voor u niet altijd eenvoudig is, gezien deze schaalvergroting gepaard gaat met meer regels en structuur en minder individuele bereikbaarheid per arts.

We danken jullie allen voor het gestelde vertrouwen, en stellen alles in het werk om dit vertrouwen te blijven verdienen!!

Wim, Koen, Lens, Lianne, Eline, Elke en Kristel